En kurs i flera delar med start den 19/12.
För unghundar från 7 månader.
Fokuserar på jaktsök och stadga, vi börjar i mark utan vittring denna gång och några apporteringar.
Tanken är att knyta samman sök, skott och apportering i slutet, så du får möjlighet att jaga med din hund.
Datum för kommande kursdel prel: 9/1 och 27/1.

Kan finnas plats att vara med och vara passiv eller åskådare.

Kostnad: ca 850:-/ekipage
Del 2&3 på fasan mark 1000:-/ekipage +500:-/fasan

Platserna är begränsade till 8 deltagare.

Anmälan till: annavictoria@jaktspringerspaniel.se
Eller meddelande via messanger eller sms.
Vid frågor ring eller skicka sms.